Skip to the content

Welkom op de website van het Enkhuizer Koor

Het Enkhuizer Koor is het gezelligste koor uit Enkhuizen & omgeving. Zingen maakt blij, vooral als je dat met elkaar doet. En het is nog gezond ook. Het is goed voor lichaam en geest, goed voor je sociale contacten. 

We zingen vierstemmig, enige ervaring geeft je duidelijk voordeel. We treden regelmatig op. En om de band te versterken, hebben we eens per maand, na afloop van de repetitie een borreluurtje 

Het is een gemengd koor met zo'n 60 leden. Op woensdagavond repeteren wij in de filmzaal van het Buitenmuseum van 20.00 uur tot 21.45 uur.

Kom gerust eens kijken en luisteren; met name sopranen zijn zeer welkom!                                                        

                                     

Wie zijn wij?

Popmuziek, jazz, zeeliederen en musicalhits

In 1991 werd door een aantal werknemers van het Zuiderzeemuseum een koortje opgericht met de voor de hand liggende naam "Zuiderzeemuseumkoor". Het repertoire bestond voornamelijk uit muziek die met de zeevaart te maken had. 

Inmiddels is er veel veranderd, vooral wat betreft de repertoirekeuze, waardoor de associatie met de Zuiderzee niet meer gewenst was. Hoewel we nog steeds onze repetities houden in het Buitenmuseum, is de naam in 2008 gewijzigd in "Enkhuizer Koor".